Primera enquesta

Podeu triar dues enquestes.

Tria la teva enquesta. Escriviu una prova que després d’això obtindrà el resultat
i els passos següents que hauria de fer en el camí per millorar les seves habilitats.

Zasób 40

Versió curta

Zasób 52

Versió llarga