Gratuït

Pots accedir als diversos recursos de forma totalment gratuïta, tan sols cal obrir-se un compte en la plataforma.

Útil

Tots els recursos s’han fet servir en múltiples ocasions i han estat seleccionats precisament per la seva vessant pràctica.

Intuitiu

Navega per les diverses seccions i accedeix a materials fins a trobar aquell recurs que més et pot ajudar.

Capsa d'eines

por un Voluntariat Actiu

Quines són les eines incloses dins de la Caixa d'Eines?

Presentem 5 tipus diferents d'eines:

  • Enquestes / qüestionaris: 2 per a directius / coordinadors/gestors/supervisors/mentors de programes i activitats de voluntariat i 2 per a persones voluntàries,
  • Teories  i models senzills, amb una breu explicació,
  • Exercicis, jocs i activitats seleccionades per fer de manera individual o en grups reduïts,
  • Llistes: llistes de verificació i de controls i llistes de competències (habilitats i actituds),
  • Enllaços externs a altres recursos d’interès.

 

Fes l’enquesta

Enquesta breu:

Respon les 20 preguntes i accedeix als recursos que més poden ajudar-te en funció de les teves respostes. 5-10 minuts.

Enquesta extensa:

Respon les 40 preguntes i accedeix als recursos que més poder ajudar-te en funció de les teves respostes. 15-20 minuts.

Primera enquesta

Podeu triar dues enquestes.

Enquesta automàtica

L’objectiu principal de la CAIXA D’EINES és donar a conèixer i incorporar entre el màxim nombre d’entitats no lucratives i no governamental catalanes que realitzen programes de voluntariat el concepte de Voluntariat Actiu, entès com un Voluntariat.